Sản xuất

Trang chủ / QUAY MV CA NHẠC / MV Thời Học Sinh ngây thơ vô số tội

MV Thời Học Sinh ngây thơ vô số tội

MV Thời Học Sinh ngây thơ vô số tội | E2E MEDIA

Production

E2EMedia

Record

E2EMedia

Sound Mixer & Harmony Creater

Tuấn Kare

Kịch bản & Đạo diễn

Hữu Trung

Quay phim

Tung Blue - Trình Ngô

Edit

E2EMedia